CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 95 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DK_2018_01 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm
2 DB_2017_01 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) Đường bộ
3 ĐB_2020_01 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ
4 ĐB_2020_02 Đăng ký khai thác tuyến. Đường bộ
5 ĐB_2020_03 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Đường bộ
6 ĐB_2020_04 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Đường bộ
7 ĐB_2020_95 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vân tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; Kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công – ten – nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ
8 ĐB_2020_96 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vân tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; Kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công – ten – nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ
9 DB_2019_01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu. Đường bộ
10 ĐB_15 Cấp lại giấy phép xe tập lái Đường bộ
11 ĐB_2020_07 Cấp mới Giấy phép lái xe. Đường bộ
12 ĐB_2020_09 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp. Đường bộ
13 ĐB_2020_10 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp. Đường bộ
14 ĐB_2020_11 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Đường bộ
15 ĐB_2020_12 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam. Đường bộ