CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 96 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 ĐK_2020_01 Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo. Đăng kiểm
2 ĐB_12/2020_01 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Đường bộ
3 ĐB_12/2020_10 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với đường tỉnh đang khai thác Đường bộ
4 ĐB_12/2020_20 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ
5 ĐTNĐ_12/2020_01 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thuỷ nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ địa phương. Đường thủy nội địa
6 ĐK_2020_02 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ Đăng kiểm
7 ĐB_12/2020_02 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ
8 ĐTNĐ_12/2020_02 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương Đường thủy nội địa
9 ĐK_2020_03 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm
10 ĐB_12/2020_03 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Đường bộ
11 ĐTNĐ_12/2020_03 Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với thi công công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ địa phương Đường thủy nội địa
12 ĐK_2020_04 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bố bánh có gắn động cơ Đăng kiểm
13 ĐB_12/2020_04 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Đường bộ
14 ĐTNĐ_12/2020_04 Chấp thuận điều chỉnh phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với thi công công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ địa phương Đường thủy nội địa
15 ĐK_2020_05 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Đăng kiểm