CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 182 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 HCC- ATVSTP03 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
2 HCC- ATVSTP04 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
3 ATVSTP01 Cấp giấy tiếp nhận Công bố hợp quy An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
4 DP_2019_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Dược- Mỹ phẩm
5 MP_2018_01 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Dược- Mỹ phẩm
6 MP_2019_01 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước Dược- Mỹ phẩm
7 DP_2018_01 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc Dược- Mỹ phẩm
8 D_MP_2019_01 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Dược- Mỹ phẩm
9 DS_2018_01 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ. Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
10 GDYK_2018_01 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Giám định y khoa
11 GQKNTC01 Tiếp công dân Giải quyết khiếu nại, tố cáo
12 KCB2018_01 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh
13 KCB_01 Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám, chữa bệnh
14 KCB_02 Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám, chữa bệnh
15 KCB_03 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám, chữa bệnh