Giới thiệu chung

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ:

Tầng 1 - Số 2, Đường Chùa Chuông, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Điện thoại: 0221.3829883
Fax:  
E-mail:

tthcc@hungyen.gov.vn

hcc.hungyen@gmail.com

tthcc.hungyen@gmail.comHiển thị Google Map TT HCC