Giới thiệu chung

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ:

Tầng 1 - Số 2, Đường Chùa Chuông, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Điện thoại: 0221.3829883 - 0221.3829996
Fax:  
E-mail:

tthcc@hungyen.gov.vn

tthcc.hungyen@gmail.comHiển thị Google Map TT HCC


 

Sơ đồ bộ máy tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

1. Bộ phận tiếp nhận vả trả kết quả:

Số quầy

Họ và tên

Cơ quan, Đơn vị

Điện thoại

Email

01

Lê Ngọc Trong

Sở Xây dựng

0982.601.020

ngoctrongkt@gmail.com

02

Nguyễn Việt Hùng

Sở Kế hoạch và Đầu Tư

0981.444.868

viethungdpthy@gmail.com

03

Nguyễn Thị Thu Thủy

Sở Kế hoạch và Đầu Tư

0983.220.676

thuthuydkkd@gmail.com

04

Lê Thị Nhuấn

Sở Thông tin và Truyền thông

0976.020.788

nhuanth85@gmail.com

05

Nguyễn Thị Hương Sơn

Trung tâm Phục vụ hành chính công - Văn phòng UBND tỉnh

0968.032.625

 nthson@hungyen.gov.vn

06

Lê Văn Luân

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

0982.172.699

 

07

Lâm Quốc Đạt

Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

0965.390.010

datmakd@gmail.com

08

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Sở Tài nguyên và Môi trường

0982.360.586

huyenminh1208@gmail.com

09

Đào Thị Ngọc Yến

Công ty Điện lực Hưng Yên

0963.333.600

yenngochy@gmail.com

10

Nguyễn Trường Đông

Sở Giao thông vận tải

0988.882.892

truongdonggtvt@gmail.com

11

Lưu Trọng Giáp

Sở Giao thông vận tải

0978.338.585

ltgiap@hungyen.gov.vn

12

Phạm Đức Hùng

Sở Giao thông vận tải

0983.177.997

hungqbt@gmail.com

13

Phạm Thị Thanh Hoa

Sở Khoa học và Công nghệ

0975.779.913

phamthanhhao273@gmail.com

14

Nguyễn Thị Thu Huyền

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0968.709.560

nguyenthihuyen83th@gmail.com

15

Đoàn Việt Hà

Sở Giáo dục và Đào tạo

0917.789.863

viethadoan76@gmail.com

16

Chu Bình Mích

Sở Nội vụ

0973.197.753

binhmich@gmail.com

17

Nguyễn Thị Nga

Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ

0977.868.022

nganvhy@gmail.com

18

Phạm Tú Liễu

Sở Công thương

0904.024.006

phamtulieu77@gmail.com

19

Vũ Bá Lương

Trung tâm Phục vụ hành chính công - Văn phòng UBND tỉnh

0828.538.229

baluong.hy@gmail.com

20

Nguyễn Thị Với

Trung tâm Phục vụ hành chính công - Văn phòng UBND tỉnh

0984.848.955

khanhcuong1215@gmail.com

22

Đỗ Xuân Nam

Sở Tư pháp

0984.210.961

dxnam@hungyen.gov.vn

23

Nguyễn Thị Vết

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0916.116.719

ngavhttdlhy@gmail.com

24

Lưu Thế Bảo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0981.904.099

baonvtdtt@gmail.com

25

Đỗ Thị Ngọc

Sở Y tế

0941.115.622

ngochd1989@gmail.com

26

Nguyễn Lê Cường

Chi cục ATVSTP - Sở Y tế

0982.755.666

ccatvstp@gmail.com

27

Trần Thị Chung

Sở Tài chính

0336.566.669

chungtt11@gmail.com

28

Vũ Thị Hằng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

0766.408.804

vuhangvanphong@gmail.com

29

Nguyễn Quốc Long

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

0979.632.058

nguyenquoclong44@gmail.com

30

Lưu Mạnh Hà

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

0913.017.020

luuha2211@gmail.com

31

Nguyễn Thị Minh Tâm

Cục Thuế tỉnh

0904.095.567

ntmtam.hye@gdt.gov.vn

32

Vũ Thị Diệu Anh

Cục Thuế tỉnh

0989.788.018

vtdanh.hye@gdt.gov.vn

2. Bộ phận Hành chính - Tổng hợp:

TT

Họ và tên

Cơ quan, Đơn vị

Lĩnh vực phụ trách

 

Email

1

Bùi Việt Anh

Trung tâm Phục vụ hành chính công- Văn phòng UBND tỉnh

Phụ trách Hành chính - Tổng hợp

0989.668.929

bvanh@hungyen.gov.vn

2

Trần Mạnh Côn

Trung tâm Phục vụ hành chính công- Văn phòng UBND tỉnh

Phụ trách Công nghệ thông tin

0979.758.399

tmcon@hungyen.gov.vn

3. Bộ phận Giám sát và giải quyết kiến nghị:

TT

Họ và tên

Cơ quan, Đơn vị

Lĩnh vực phụ trách

 

Email

1

Nguyễn Thị Ngần

Thanh tra tỉnh

Phòng Thanh tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo 1

0858.778.886

ngangianyenkien@gmail.com