CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6785 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 LTHHTN_6/2018_01 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa
92 QLCT_01 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Quản lý cạnh tranh
93 TMQT_01 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Quốc tế
94 VLNCN_2019_01 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, Tiền chất thuốc nổ
95 XTTM_2018_01 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xúc tiến Thương mại
96 GDDT_2020_01 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục. Giáo dục & Đào tạo
97 GDDT_2020_49 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục & Đào tạo
98 GDDT_2020_60 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục & Đào tạo
99 HTVBCC_2020_01 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
100 TTS_2020_01 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi - tuyển sinh
101 TTS_2020_05 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi - tuyển sinh
102 HDKHCN_2019_01 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
103 HDKHCN_2019_02 Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
104 HĐKHCN_2018_01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
105 ATBXHN_2018_01 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế). An toàn bức xạ hạt nhân