CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6376 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004108.000.00.00.H31 Xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Bảo vệ môi trường
2 1.009775.000.00.00.H31 Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp Đầu tư tại Việt Nam
3 DTTVN_01 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Đầu tư tại Việt Nam
4 GQKNTC_01 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo
5 LD_01 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Lao động
6 1.006949.000.00.00.H31 Cấp Giấy phép xây dựng. Quản lý quy hoạch và xây dựng
7 2.000063.000.00.00.H31 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Thương mại Quốc tế
8 XNC_01 Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên. Xuất nhập cảnh
9 XNK_01 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D Xuất, nhập khẩu
10 BHXH_01 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Bảo hiểm xã hội
11 BHXH_02 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH Bảo hiểm xã hội
12 BHXH_03 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Bảo hiểm xã hội
13 QLNN_01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
14 QLNN_02 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
15 QLNN_03 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự