CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 127 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001815.000.00.00.H31 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
2 2.002191.000.00.00.H31 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
3 2.000766.000.00.00.H31 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng
4 1.001071.000.00.00.H31 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
5 2.002387.000.00.00.H31 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Công chứng
6 2.000908.000.00.00.H31 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng Thực
7 1.004583.000.00.00.H31 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm
8 1.001122.000.00.00.H31 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định Tư pháp
9 1.009832.000.00.00.H31 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định Tư pháp
10 1.009284.000.00.00.H31 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc (cấp tỉnh) Hòa giải thương mại
11 2.000488.000.00.00.H31 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
12 1.002010.000.00.00.H31 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật Sư
13 2.002516.000.00.00.H31 Xác nhận thông tin hộ tịch Hộ tịch
14 1.003179.000.00.00.H31 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi
15 1.003976.000.00.00.H31 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Nuôi con nuôi