CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 144 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DG_01 Thủ tục cấp thẻ Đấu giá viên Đấu giá tài sản
2 BTNN_2018_01 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
3 CC_01 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
4 BPBD_2018_01 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Đăng ký biện pháp bảo đảm
5 GĐTP_01 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Giám định Tư pháp
6 HG_2018_01_1 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
7 LLTP_2018_01 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
8 LS_01 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật Sư
9 HT_001 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch
10 NCN_01 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi
11 QT_2018_01 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch
12 QTV_01 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
13 TGPL_2018_01 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
14 TTTM_2021_01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Trọng tài thương mại
15 TVPL_01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật