Đến tháng 12
Tỉnh Hưng Yên đã giải quyết

98,7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 15/12/2019)