Đến tháng 10
Tỉnh Hưng Yên đã giải quyết

98.8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/10/2019)