CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 180 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 D_MP_2019_02 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ Dược- Mỹ phẩm
32 MP_2018_02 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Dược- Mỹ phẩm
33 MP_2019_02 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Dược- Mỹ phẩm
34 DS_2018_02 Đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
35 GDYK_2018_02 Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Giám định y khoa
36 GQKNTC02 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo
37 KCB02 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam (bị mất hoặc bị hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật) Khám, chữa bệnh
38 KCB2018_02 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Khám, chữa bệnh
39 K_CB_2019_02 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Khám, chữa bệnh
40 YTDP02 Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II Y tế dự phòng
41 YTDP_2018_02 Công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đối với cơ sở y tế thuộc thẩm quyền Sở y tế Y tế dự phòng
42 YTDP_2019_02 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Y tế dự phòng
43 TB_2019_02 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D Trang thiết bị y tế
44 ATVSTP03 Thủ tục Cấp lại Giấy tiếp nhận Công bố hợp quy/ Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
45 ATVSTP_2018_03 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng