CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 30 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 TMQT_04 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương Mại Quốc Tế
17 LD_05 Thủ tục đăng ký Hợp đồng nhận lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp. Lao động
18 QLQHXD_05 Gia hạn Giấy phép xây dựng Quản lý quy hoạch và xây dựng
19 TMQT_05 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép. Thương Mại Quốc Tế
20 DTTVN_06 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
21 QLQHXD_06 Cấp lại Giấy phép xây dựng Quản lý quy hoạch và xây dựng
22 QLQHXD_07 Cấp Giấy phép di dời công trình Quản lý quy hoạch và xây dựng
23 DTTVN_09 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đầu tư tại Việt Nam
24 QLQHXD_09 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch Quản lý quy hoạch và xây dựng
25 DTTVN_10 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Đầu tư tại Việt Nam
26 DTTVN_11 Chuyển nhượng dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
27 DTTVN_23 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
28 DTTVN_24 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
29 DTTVN_25 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên. Đầu tư tại Việt Nam
30 DTTVN_26 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên Đầu tư tại Việt Nam