CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6738 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6706 TT_2016_X02 Tiếp công dân tại cấp xã Thanh tra
6707 TT_2016_X03 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Thanh tra
6708 TT_2016_X04 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra
6709 TT_2016_X05 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra
6710 TT_2016_X06 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra
6711 TT_2016_X07 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập. Thanh tra
6712 TT_2016_X08 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình. Thanh tra
6713 TT_2016_X09 Thủ tục thực hiện việc giải trình. Thanh tra
6714 VH01 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Văn hóa
6715 VH02 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa
6716 VH03 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Văn hóa
6717 VH04 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Văn hóa
6718 VH06 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa
6719 VH07 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa
6720 VH08 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa