CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6745 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 CNDP_01 Cấp Giấy chưng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công Nghiệp Địa Phương
32 CNN_01 Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C Công Nghiệp Nặng
33 CNN_2019_01 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Công Nghiệp Nặng
34 D_2019_01 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện đăng ký doanh nghiệp tại địa phương Điện
35 GDTM_01 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám Định Thương Mại
36 HC_2018_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa Chất
37 KDK_2019_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí
38 KHCN_01 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Khoa học & Công nghệ
39 LTHHTN_6/2018_01 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước
40 NL_2018_01 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) Năng Lượng
41 QLCT_01 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Quản Lý Cạnh Tranh
42 TMQT_01 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương Mại Quốc Tế
43 VLNCN_2019_01 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
44 XTTM_2018_01 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xúc tiến thương mại
45 GDDT_2018/11_01 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục & Đào tạo