CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2021 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 D_2019_01 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện đăng ký doanh nghiệp tại địa phương Điện
32 GDTM_01 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám Định Thương Mại
33 HC_2018_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa Chất
34 KDK_2019_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí
35 KHCN_01 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Khoa học & Công nghệ
36 LTHHTN_6/2018_01 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước
37 NL_2018_01 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) Năng Lượng
38 QLCT_01 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Quản Lý Cạnh Tranh
39 TMQT_01 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương Mại Quốc Tế
40 VLNCN_2019_01 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
41 XTTM_2018_01 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xúc tiến thương mại
42 GDDT_2018/11_01 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục & Đào tạo
43 GDDT_2018/12_01 Thủ tục Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục & Đào tạo
44 GDDT_2019_01 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục. Giáo dục & Đào tạo
45 HTVBCC2018_01 Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Hệ thống văn bằng, chứng chỉ