CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 17 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 PTTHVTTDT_01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh Truyền hình và Thông Tin Điện Tử
2 PTTH_2019_01 Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh Truyền hình và Thông Tin Điện Tử
3 XB_2018_01 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản
4 PTTHVTTDT_02 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh Truyền hình và Thông Tin Điện Tử
5 XB_2018_02 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản
6 BC_03 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Báo chí
7 PTTHVTTDT_03 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh Truyền hình và Thông Tin Điện Tử
8 XB_2018_03 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; mới Xuất bản
9 PTTHVTTDT_04 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh Truyền hình và Thông Tin Điện Tử
10 XB_04 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
11 XB_2018_04 Đăng ký hoạt động cơ sở in. Xuất bản
12 XB_2018_05 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản
13 XB_2018_06 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản
14 BC_08 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Báo chí
15 PTTHVTTDT_08 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Phát thanh Truyền hình và Thông Tin Điện Tử