CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QLCLNLTS_2019_01 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
2 TT_2018_01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Trồng trọt
3 TT_2018_02 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Trồng trọt
4 BVTV_03 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
5 TT_2018_03 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Trồng trọt
6 TT_2018_04 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Trồng trọt
7 BVTV_05 Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Bảo vệ Thực vật
8 TS_2019_05 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng. Thủy sản
9 TT_2018_05 Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón Trồng trọt
10 TS_2019_06 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên. Thủy sản
11 TY_06 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y . Thú y